Kontakt

Stöd vår förening genom att bli medlem.
För familj 300:- / år inkl tidningen Leva
Enskild medlem 230:- / år inkl tidningen Leva
Enskild medlem 170:- / år exkl tidningen Leva
Vill du bli medlem direkt betala in på BG 5359-4941

Sänd ett mail med namn, adress, personnummer och diabetes typ1 eller typ2.
lissborg@outlook.com

Som medlem får du:

  • Medlemstidningen Leva med diabetes 5 nr/ år med nyheter om diabetes, forskning, vardagstips och recept mm.
  • Delta i aktiviteter som tex föreläsningar, kollo mm och få positiv gemenskap med andra som har diabetes.
  • Verktyg för att må bra och öka din livskvalitet.
  • Stödja det viktiga arbetet med att påverka diabetesvården, politiker och andra makthavare.
  • vara med och påverka din situation.

Telefon och e-postadresser till Diabetesföreningens Styrelse 2017.

Ordförande:
Lisbeth Lissborg
Tel: 0295 – 50003 el. 070 – 663 93 99
E-post: lissborg@outlook.com

Vice ordförande:
Margareta Nilsson
Tel: 070 – 133 01 92
E-post: margaretanilsson2008@hotmail.com

Gunilla Skytt
Tel: 070 – 300 50 12
E-post: gunilla.skytt@gmail.com

Roland Malmgren
Tel: 0293 – 124 46 el. 070 – 203 09 01
E-post: roland_malmgren@hotmail.com

Karin Jansson
Tel jobb: 0293 – 133 93
Tel: 0294 – 124 44 el. 076 – 209 69 68
E-post: karinjanssonsd@hotmail.com

Christina Sandin
Tel: 0293 – 122 48
E-post: sandin_christina@telia.com

Inger Wickman Tel: 070 – 372 40 63
Alf Gren
  Tel: 070 – 228 06 64

Vill du veta mera om vår förening och hur du kan bli medlem.
Kontakta Lisbeth Lissborg ordf. 0295-50003
eller Karin Jansson på tel. 076-2096968

Diabetesföreningen i Tierp är en ideell förening.
organisations nummer 817301-1480
Adress: Bondegatan 2, 815 36 Tierp